03
04
05
06

W RZECZY SAMEJ

czyli o sztuce projektowania

PROJEKTor

warsztat / 8-9 października, 9:50 - 13:00
prowadzący: Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko

Dwudniowe warsztaty poświęcone zagadnieniu słowo-obraz. Uczestnicy w ramach artystycznych działań zaprojektują logo, ilustrację, mem oraz krój pisma (typografia). Spotkaniom będzie towarzyszyć projekcja autorskiego filmu animowanego Wojciecha Kołyszki pt. "Fikotko, wróć".

SZTUKA SZABLONU

warsztat / 15 października, 10:00
prowadzący: Andrzej Miastkowski vel Egon Fietke

Warsztat poświęcony szablonowi jako integralna technika sztuki ulicznej – street artu. Zajęciom towarzyszyć będzie pokaz dokumentacji oraz prezentacja gotowych szablonów. W części praktycznej uczestnicy wykonają autorskie szablony, które następnie odbiją na wcześniej przygotowanych planszach, tekstyliach i ubraniach.

DOMEK NA MIARĘ

warsztat / 29 października, 10:00
prowadzący: Krzysztof Faber

Wielu ludzi na świecie doświadcza obecnie przymusowego zamknięcia w swych domach, więc elastyczność przestrzeni wydaje się być bardzo aktualnym tematem. Inspiracją dla naszych działań będzie książka "Domek" Aleksandry i Daniela Mizielińskich,. Stworzone podczas zajęć modele domków będą mogły pozostawać w symbiozie z istniejącym już budynkiem, działać jak pasożyt lub wtapiać się w otoczenie. Polem naszego działania będzie rynek w Jeleniej Górze, na którym przetestujemy nasze pomysły.

O PROJEKCIE

„W rzeczy samej, czyli o sztuce projektowania" jest wielozadaniowym projektem edukacyjnym odwołującym się do bardzo szerokiego pojmowania tytułowego pojęcia - od organizacji i kształtowania najbliższego otoczenia człowieka po poszukiwanie prawdziwie innowacyjnych rozwiązań w skali makro, np. w urbanistyce. Jak niewiele innych dyscyplin projektowanie odwołuje się niemal w równym stopniu do sztuki, kultury czy techniki, co wydaje się doskonałym punktem wyjścia dla działań edukacyjnych rozwijających kreatywność ale również uczących technicznego i inżynieryjnego myślenia o funkcji czy możliwościach realizacji projektu. W dzisiejszych czasach coraz częściej sami stajemy się projektantami, dzięki powszechności narzędzi takich jak komputery, drukarki, aparaty cyfrowe. Chodzi jednak o to, by projektować i użytkować je w sposób świadomy. Świadomość ta niezbędna jest także nam - użytkownikom, pozwalając uniknąć łatwych pułapek konsumpcjonizmu. „Im bardziej amatorzy i ludzie spoza środowiska stają się świadomi tego, czym jest dizajn, tym bardziej sami zaczynają myśleć jak projektanci” powiedział Rick Poynor, brytyjski pisarz zajmujący się projektowaniem, projektowaniem graficznym, typografią i kulturą wizualną. Autorom projektu zależy na ukazaniu procesu projektowania w kontekście szerszej perspektywy, nie zawężającej się tylko do stylizacji produktu po to, by kreować potrzeby konsumpcyjne potencjalnego nabywcy. Poprzez działania edukacyjne zwrócimy uwagę na takie problemy współczesności jak ekologia czy wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Podkreślimy, że praca koncepcyjna projektanta przekłada się na podnoszenie jakości naszego życia i otoczenia, jednocześnie wyrównując niektórym grupom szanse pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Wśród poruszanych w ramach projektu tematów nie sposób pominąć zagadnienia rozrywki interaktywnej, ponieważ przestrzeń wirtualna staje się obecnie ważną sferą zainteresowań nie tylko projektantów, ale też krytyków dizajnu i badaczy kultury. W ramach projektu realizować będziemy działania artystyczno-edukacyjne, do których zapraszamy dzieci i młodzież. Proponujemy Wam warsztaty o dużych walorach edukacyjnych pobudzających do własnych przemyśleń, poszerzających wiedzę i kształcących wrażliwość estetyczną oraz społeczną, a także umiejętności analizy oraz oceny formy i funkcji. Kurator projektu: Iwona Makówka